HIZLI MENÜ
KANUNLAR
YÖNETMELİKLER
TEBLİĞLER

ATIK YÖNETİMİ İLE İLGİLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN YAYIMLANAN KANUNLAR

1. 2872 Sayılı Çevre Kanunu