HIZLI MENÜ
KANUNLAR
YÖNETMELİKLER
TEBLİĞLER

ATIK YÖNETİM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ TEBLİĞLER

Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ