HIZLI MENÜ
KANUNLAR
YÖNETMELİKLER
TEBLİĞLER

ATIK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ KANUNLAR

Atık Elektikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

Atık Yönetimi Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği